Leiderschap! Fasebewust leiderschap is authentiek en aansprekend. Leer het hier.
Ontdek wat mensen beweegt en hoe je op hun behoefte beleving en belang inspeelt.
De beste manier om het collectieve verbetervermogen van je organisatie aantoonbaar en duurzaam te vergroten.
Het kunnen afstemmen van rolfasen van mensen op hun omgeving en de te realiseren doelen - en vice versa - is de essentie van authentiek en fasebewust-leiderschap. Je leert hetgeen je van mensen verwacht zorgvuldig afstemmen op hun 'Behoefte, Beleving en Belang' (de 3B's). Je kunt straks vragen als: 'passen mens en organisatie in deze fase van ontwikkeling bij elkaar'? zelf beantwoorden. En kunnen zij elkaar inspireren om verder te groeien? En wat is de beste aanpak om daadwerkelijk fasebewust prestaties te verbeteren? Authentiek fasebewust leiderschap draagt bij aan groei en ontwikkeling.
Stacks Image 532
Programma
De behoefte aan bewustwording en verdieping per individu en situatie verschilt. Het programma wordt daarom afgestemd op: medewerkers, leidinggevenden management en directie. Deelnemers hebben aan het einde van de sessies inzicht in de manier waarop hun intermenselijk contact verloopt: wat dat bij henzelf veroorzaakt en wat dat voor hen, en anderen betekent. Zij kunnen op eigen initiatief doelen en acties bepalen. En anderen motiveren het gezamenlijk uit te voeren. Klik
hier.
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22 | postbus 231 | 3720 AE Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |