Eric van der Wal en zijn team vergroten je verbetervermogen.
Met de creagogiek filosofie.
Je gaat floreren en steeds vaker je hart volgen.
Voor een prettig productief leven met voldoening.
Eric van der Wal is oprichter van denkidee. Eric heeft de creagogiek in 2000 in Nederland geïntroduceerd. Deze filosofie leert je jouw rol en die van anderen in intermenselijke processen begrijpen. Methodisch komen de (rol)fase waarin mensen zitten, hun gewoonten en omgang met anderen aan de orde. Honderden mensen zijn inmiddels door Eric van der Wal en zijn team creagogisch op weg naar verbetering. Creagogiek start een bewustwordingsproces dat precies past in mens en ontwikkeling. Creagogiek laat je floreren en vergroot je inzicht en verbetervermogen.

Je hart volgen, is openstaan voor blijdschap en onvrede. Als het leven lekker loopt en er gevoelsmatig niets opvalt wordt er niet nagedacht over voldoening. Als er iets wezenlijks teweeg wordt gebracht in het gevoelsleven volgt er actie. Dan draait de denkfabriek op volle toeren en begint het inwendige gesprek en maken we een afweging over hetgeen we doen en wat we daarbij waarnemen en ervaren (onze look and feel). Het is een begin van bewustwording. Met bewustwordingsprocessen houdt de creagogiek zich bezig. Wil je het doorbreken van patronen vervolgens echt voor elkaar krijgen dan moet je jouw eigen verbetervermogen vergroten. Dat kan door heel veel te oefenen en introspectie te plegen. En doe dat samen met Eric van der Wal en zijn team.

Stacks Image 825
"Het is fijn als het leven verrijkend kan zijn en ons op enig moment duidelijk wordt, wat onze rol is. En wat we van daaruit voor onszelf en anderen kunnen betekenen."
Stacks Image 1025
Stacks Image 1023
Ernst Schippers:
"Genieten van bewegen en het aanspreken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam."

Arthur Docters van Leeuwen:
"Langdurig in een situatie zitten die je niet past is ongezond en kan zelfs de dood tot gevolg hebben!"
De filosofie achter creagogiek
Creagogiek stimuleert processen van bewustwording met als doel: voldoening door een prettig productief leven. Prettig is het wanneer de omstandigheden waarin we verkeren ons aanspreken en energie geven en de obstakels die we tegenkomen overkomelijk zijn. Productief zijn we als onze inspanningen ons tastbare resultaten opleveren. Voor de één betekent dat bezig zijn met zijn postzegelverzameling en voor de ander een dagje optrekken met de kleinkinderen. Het kan ook een goed gesprek zijn met een collega of buurtgenoot, met wie eerder geen contact was. Of een werelddeal sluiten als verkoper van software. Dat kan allemaal als de samenhang tussen de bij de rolfase behorende behoefte, beleving en belang, de omgeving en de relaties optimaal is. Het is dan een passend geheel. Mensen zitten echter te vaak in situaties waarin dat niet zo is. Het gevolg is energieverlies en frustratie en dat is op den duur ongezond. Een groot verbetervermogen helpt je om je eigen weg te blijven volgen. (meer creagogiek onder Fase-bewust-zijn)
Behoefte (wat ik nodig heb)
Beleving (hoe ik dat voor me zie)
Belang
(wat ik daarmee bereik)

De
behoefte die hier wordt bedoeld, is hetgeen we graag willen doen. Zoals met onze geliefde op vakantie gaan om elkaar tijd en aandacht te geven. De beleving daarbij kan zijn: een mooi wit strand, palmbomen, muziek en een brandende zon. Met als belang: het opdoen van energie waardoor we ons werk kunnen blijven verrichten en ons inkomen behouden blijft. Nadenken over behoefte beleving en belang in relatie tot onze rol- of levensfase hoort bij creagogiek en wordt fasegericht denken genoemd. Fasegericht denken begint met bewustwording: past het leven dat ik leid bij me? In fasegericht denken kennen fasen geen hiërarchie. De ene fase is niet beter of slechter maar meer of minder passend dan de andere. Creagogiek ziet iedere weg naar enig doel als een proces dat bestaat uit fasen.
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22 | postbus 231 | 3720 AE Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |