Aansprekend gedragsmodel creagogiek.
Vergroot collectief verbetervermogen sneller.
Voor professionals en hun teams.
Verhelderende rolfasereflectie en sterk fasebewust leiderschap. Ook dit is een exclusief concept van Eric van der Wal en zijn team.
Stacks Image 6509
Uitgangspunt is altijd de Status-Quo. Van daaruit wordt een aantal stappen doorlopen tot de vitaliteit is bereikt. Dit gebeurt aan de hand van het creagogisch gedragsmodel en is gebaseerd op de drie peilers: Proces, Systeem en Samenwerking (PSS).
Proces is een ontwikkeling op weg naar enig doel en bestaat uit fasen. Zoals de levensloop van mensen en organisaties. Er is gekozen om deze fasen niet op voorhand te definiëren. Dit om mensen de gelegenheid te geven vrij te associëren. Daardoor krijgen zij inzicht in hun eigen behoefte, beleving en belang.
Samenwerking is een relatie die mensen met elkaar aangaan. De aard daarvan is divers. De analyse van de relatie gaat in op hoe de verhoudingen liggen en hoe de interactie verloopt. En of het een doeltreffend geheel is.
Systeem wordt gevormd door mensen die met elkaar werken of leven. Daarbinnen zijn subsystemen te onderscheiden. Systemen kennen hun eigen gewoonten, mechanismen en patronen. Zoals humor, taak- rolverdeling en stijl van leidinggeven.
Stacks Image 1717
Het met elkaar bespreken van de Status Quo gebeurt omdat niet alles naar tevredenheid verloopt en er behoefte is aan verbetering. Door dit te doen kom je tot een gedeelde Realiteit. Daaruit ontstaat de Relativiteit en kan er luchtiger op onderwerpen worden gereageerd - deze stap wordt nogal eens als bevrijdend ervaren.
Vanaf dat moment kunnen onderwerpen en knelpunten van een ‘nieuw’ label worden voorzien en vanuit een andere invalshoek worden besproken; de
Reproductie. Het vervolg daarop is het zien van mogelijkheden en het nemen van initiatieven; het Perspectief. Door daarmee actief bezig te zijn wordt de Creativiteit bevorderd en krijgen het denken, het handelen en genereren van ideeën een enorme prikkel. Het stadium van Vitaliteit en daarbij horende Ruimte zijn voor dat moment bereikt. Het blijft evenwel een dynamisch proces.
Prestatieverbetering door de optimale balans te bereiken tussen onze intuïtie en ons verstand. Onze intuïtie helpt ons bij het ontdekken van onze behoefte en houdt ons weg van dat waar we een negatieve beleving bij hebben. Het andere instrument dat we kunnen inzetten is ons verstand. We beschikken daarmee over het vermogen om een prachtig samenspel te ontwikkelen tussen beide instrumenten: we kunnen enerzijds ons gevoel checken en anderzijds onze ratio controleren en onze belangen helder krijgen. Dat alles binnen een samenleving waarin we gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over hoe we met elkaar omgaan.
Het creagogisch gedragsmodel wordt gebruikt in de verschillende verbeterprogramma's van denkidee. De meta van al onze programma's is: Perceptie Editing. Hierbij gaat het om de juiste puzzelstukken op de juiste plek krijgen. We hebben namelijk allemaal ideeën, wensen en mogelijkheden. We slagen er niet altijd in deze op eigen kracht optimaal te benutten. Omdat we onszelf beperkingen opleggen. Rolfasereflectie en fasebewust leiderschap blijken in praktijk ertoe bij te dragen dat de persoonlijke ontwikkeling en groei aantoonbaar toenemen. Zowel individueel als bij teams! Ook jij kunt daar meer zicht op krijgen bij denkidee mens en ontwikkeling. Informeer hier!
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |